OVER! magazine


Opdrachtgever: Netwerkorganisatie OVER!
Omschrijving: ontwerp en opmaak
Gerealiseerd: 2017 – heden